تبلیغات
روستای امامیه شهرستان نکاء - تاثیرات مخرب دَجالواره برخانواده....
تاثیرات مخرب دَجالواره برخانواده....
حضرت امام صادق (ع) فرمود: نگاه حرام تیری از تیرهای مسموم شیطان می‌باشد؛ و چه بسا نگاه حرامی كه حسرة و پشیمانی (روانی) طولانی را به جای می‌گذارد...
(الکافی 5 ص 559)

ماهواره

ماهواره